Mahsulotlar katalogi

Rotband 25 kg

Gips asosidagi polimer qo’shimchali quruq suvoqli universal aralashma yuqori adgeziya (moddalarning jism sirtiga yopishishi)ni ta’minlaydi.

Gipsli quruq aralashma turli ranglarda oqdan to kul ranggacha, hatto pushti rang bo’lshi mumkin. Bu gips toshlarining tabiiy aralashmalarda mavjudligi bilan tushuntiriladi.

Aralashmaning rangi uning tavsifiga hech qanday ta’sir ko’rsatmaydi.