Mahsulotlar katalogi

Megamix

BetoKontakt-mayda to’ldiruvchili, foydalanish uchun tayyor bo’lgan gruntovka. Shimib olish xususiyati bartaraf etadigan chuqur singuvchi gruntovka. Sement asosidagi suvoqlar, aralashmalar, qorishmalar va quyma pollarni qo’llanilganda, shuningdek, ichki va tashqi ishlarni olib borayotganda turlicha asosli yuzalarning birikish xususiyatini yaxshilash maqsadida dastlabki ishlov berish uchun ishlatiladi. Har qanday yuzalarda, shu jumladan silliq yuzalarda (beton, betonli bloklar, terilgan g’isht yuzasi, sement, sementli suvoq, gips, gipsli va gipsokartonli plitalar, DSP, DVP va boshqa yog’ochli yuzalar, shuningdek  shisha, kafel va h.k.) ham qo’llaniladi